Pretempporada NBA 2022222222222,日历,结果,cómoydóndever

Premprorada NBA 2022:聚会,日历,Supup,Cómoydóndever
 día

 Hora(MX,ET,AR,ES)

 当地的

 游客

 结果

 9月30日,星期五

 5:00 | 6:00 | 7:00 | 12:0

 华Shèng顿奇才*

 金州战士

 战士96-8

 9Yuè30日,星期五

 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:0

 La快Chuán

 Maccabi Ar’anananana

 Kuài船121-8

 连衣裙1 de八八

 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:0

 密ěr沃基Xióng鹿

 Mèng菲斯灰熊

 Huī熊107-1

 Domingo 2 de Octeber

 0:00 | 1:00 | 2:00 | 7:0

 金州战士*

 华盛顿奇才

 战士104-9

 Domingo 2 de Octeber

 12:00 | 13:00 | 14:00 | 19:0

 波士顿Kǎi尔特人

 夏洛特黄蜂

 Kǎi尔特人Duì134-9

 Domingo 2 de Octeber

 17:00 | 18:00 | 19:00 | 0:0

 多伦多猛龙

 犹他州爵士乐

 猛禽114-8

 Domingo 2 de Octeber

 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:0

 休斯顿火箭

 圣安东尼奥马刺

 火箭134-9

 Domingo 2 de Octeber

 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:0

 凤凰Tài阳

 阿德莱德36人

 36ers 134-1

 Xīng期一3次

 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:0

 孟菲斯灰熊

 奥兰多魔术

 灰熊109-9

 星期一3次

 20:00 | 21:00 | 22:00 | 3:0

 丹佛Jué金

 éKè拉Hé马城LéiTíng

 雷霆112-1

 星期一3Cì

 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:3

 Bù鲁克林篮网

 费城76人

 76ers 127-1

 星期一3次

 21:30 | 22:30 | 23:30 | 4:3

 洛杉矶湖人

 萨Kè拉曼多国王

 国王105-7

 星期一3次

 21:30 | 22:30 | 23:30 | 4:3

 LaKuài船

 波特兰开拓者

 快船102-9

 10月4日星期二

 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:0

 纽约尼克斯

 底特律Huó塞

 尼克斯117-9

 10月4日Xīng期èr

 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:0

 波特兰开拓者

 犹他州爵士乐

 爵士118-1

 10月4日星期二

 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:3

 迈阿密热火

 明Ní苏达州森林Láng

 西藏狼121-1

 10月4Rì星期二

 20:30 | 21:30 | 22:30 | 2:3

 芝加哥Gōng牛队

 新奥尔良鹈鹕

 阴茎129-1

 Miéroleoles5月5日

 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:0

 Xià洛特黄蜂

 印第安纳步行Zhě

 -

 Miéroleoles5Yuè5日

 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:0

 费城76人

 克利夫兰Qí士

 -

 Miéroleoles5月5日

 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:0

 俄克拉荷马城雷霆

 达拉斯小牛

 -

 Miéroleoles5月5Rì

 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:0

 洛杉矶湖人

 凤凰太阳

 -

 Miéroleoles5月5日

 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:3

 波士顿凯尔特人

 多伦多猛龙

 -

 6月6日Shí月布

 20:00 | 21:00 | 22:00 | 3:0

 波特兰开拓者

 Maccabi Ar’anananana

 -

 6月6日十月布

 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:0

 俄克拉荷马城雷霆

 阿德莱德36人

 -

 6Yuè6Rì十月布

 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:0

 圣安东尼奥马刺

 奥兰多魔Zhú

 -

 6月6日十月布

 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:0

 洛杉矶湖人

 明尼苏达州森林狼

 -

 6Yuè6日十月布

 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:3

 布鲁Kè林篮网

 迈阿密热火

 -

 6月6日十月布

 11:00 | 12:00 | 13:00 | 18:0

 亚特兰大老鹰**

 密尔沃基雄鹿

 -

 星期五7 Deecber

 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:0

 芝加哥公Niú队

 丹佛掘金

 -

 星期五7 Deecber

 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:0

 休斯顿火箭

 多伦多猛龙

 -

 星期五7 Deecber

 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:0

 Mèng菲斯灰Xióng

 迈阿密热火

 -

 星期五7 Deecber

 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:0

 Xīn奥尔良鹈鹕

 底特律活塞

 -

 星期五7 Deecber

 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:3

 夏LuòTè黄蜂

 Bō士顿凯ěrTè人

 -

 星期五7 Deecber

 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:3

 纽约尼Kè斯

 印第安纳步行者

 -

 星期五7 Deecber

 19:30 | 20:30 | 21:30 | 2:3

 达拉斯小牛

 奥兰Duō魔Zhú

 -

 连衣裙8八Bā

 11:00 | 12:00 | 13:00 | 18:0

 密尔沃基雄鹿**

 亚特兰大Lǎo鹰队

 -

 Domingo 9 de Octeber

 19:30 | 20:30 | 21:30 | 2:3

 金Zhōu战士

 洛杉矶湖人

 -

 Domingo 9 de Octeber

 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:0

 俄Kè拉荷Mǎ城雷霆

 Maccabi Ar’anananana

 -

 Domingo 9 de Octeber

 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:0

 圣安东尼奥马Cì

 新奥尔良鹈鹕

 -

 Domingo 9 de Octeber

 20:00 | 21:00 | 22:00 | 3:0

 萨Kè拉曼多国王

 波特兰Kāi拓者

 -

 Domingo 9 de Octeber

 17:00 | 18:00 | 19:00 | 0:0

 多伦多Měng龙

 芝加哥公牛队

 -

 Domingo 9 de Octeber

 21:30 | 22:30 | 23:30 | 4:3

 LaKuài船

 明尼苏达州森林狼

 -

 星期一10八粒子

 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:0

 夏洛特黄蜂

 华盛顿奇才

 -

 星期一10Bā粒子

 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:0

 克Lì夫兰骑士

 费Chéng76人

 -

 星期Yī10八粒子

 20:00 | 21:00 | 22:00 | 3:0

 丹Fú掘金

 凤凰太阳

 -

 星期一10八粒Zǐ

 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:3

 迈阿Mì热火

 休斯DùnHuǒJiàn

 -

 10月11日星期二

 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:0

 Dǐ特律活塞

 俄克拉荷马城雷霆

 -

 10月11日星期二

 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:0

 奥兰多Mó术

 孟菲斯灰熊

 -

 10月11日星期二

 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:0

 芝Jiā哥公牛队

 Mì尔Wò基雄鹿

 -

 10月11日星期èr

 20:00 | 21:00 | 22:00 | 3:0

 犹他州爵士乐

 圣安东尼奥马刺

 -

 10月11日星期二

 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:0

 金州Zhàn士

 波特兰开拓者

 -

 miéroles12 12 retre

 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:3

 密尔沃基雄鹿

 布鲁克林篮网

 -

 miéroles12 12 retre

 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:0

 费城76人

 夏洛特黄蜂

 -

 miéroles12 12 retre

 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:0

 克利Fú兰骑士

 亚特兰大Lǎo鹰队

 -

 miéroles12 12 retre

 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:0

 印第安纳步行者

 Niǔ约尼克斯

 -

 miéroles12 12 retre

 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:0

 Fèng凰太阳

 萨克拉曼多国王

 -

 miéroles12 12 retre

 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:0

 洛杉矶湖人

 明尼苏Dá州森林狼

 -

 miéroles12 12 retre

 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:3

 迈阿密热火

 新奥尔良鹈鹕

 -

 miéroles12 12 retre

 21:30 | 22:30 | 23:30 | 4:3

 La快船

 丹佛掘Jīn

 -

 6Yuè13日十月

 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:0

 底特律活塞

 孟菲斯Huī熊

 -

 6月13Rì十月

 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:0

 圣安东尼奥Mǎ刺

 俄克拉荷马城雷Tíng

 -

 10月14Rì,星期五

 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:0

 奥兰多魔术

 克Lì夫兰骑士

 -

 10月14日,星期Wǔ

 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:0

 多伦多猛龙

 波士顿凯尔特Rén

 -

 10月14日,星期Wǔ

 18:00 | 19:00 | 20:00 | 1:0

 印第安纳步行者

 休斯顿火箭

 -

 10月14日,星期五

 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:0

 新奥尔良鹈鹕

 亚特兰大老鹰队

 -

 10月14日,星期五

 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2:0

 明尼苏达ZhōuSēn林狼

 Bù鲁克林篮网

 -

 10月14日,星期Wǔ

 20:00 | 21:00 | 22:00 | 3:0

 犹Tā州爵士乐

 达拉Sī小牛

 -

 10月14日,星期五

 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:0

 Jīn州战士

 丹佛掘金

 -

 10月14Rì,星期五

 21:00 | 22:00 | 23:00 | 4:0

 萨克拉曼多国王

 洛杉矶湖人

 -

 10月14日,星Qī五

 18:30 | 19:30 | 20:30 | 1:3

 纽约尼克斯

 Huà盛顿奇Cái

 -